Оновлено
2018-01-12
13:27

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕКТОРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ректорат Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) (далі - ректорат) є постійно діючим робочим органом, який створюється для вирішення поточних питань діяльності університету в межах, передбачених Статутом ЧНУ та цим положенням з метою забезпечення виконання Законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішень Вченої ради та своїх власних.

1.2. До складу ректорату входять ректор, проректори, радник ректора, помічники ректора, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, начальник навчально-методичного управління відділу, начальник юридичного відділу, голови профкомів викладачів і студентів.

1.3. Роботою ректорату керує ректор університету, а у його відсутність – особа, яка виконує його обов’язки.

 

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РЕКТОРАТУ

2.1. Основними функціями ректорату є:

 • прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності університету;
 • розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів університету;
 • прийняття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і співробітників університету;
 • розгляд питань про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку в структурних підрозділах університету та студентських гуртожитках.

 

2.2. Безпосереднє керівництво навчально-виховною, навчально-методичною, науковою, міжнародною, фінансовою та адміністративно-господарською діяльністю університету здійснюють проректори, що відповідають за ці напрямки діяльності.

 

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРАТУ

3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього функціями:

 • координує діяльність структурних підрозділів;
 • забезпечує виконання і здійснює контроль за дотриманням вимог статуту ЧНУ;
 • скликає позачергові засідання вченої ради;
 • вносить пропозиції Вченій раді, конференції трудового колективу щодо його змін;
 • розглядає рекомендації вченої ради та ухвалює у встановленому порядку рішення або вносить пропозиції щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання кафедр, факультетів, зміни організаційно-штатної структури університету;
 • створює комісії з розгляду колективних скарг, розглядає та затверджує їх висновки;
 • заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів про проведену роботу, відрядження за кордон у складі делегацій університету;
 • розглядає підсумки навчально-виховної роботи, проведення практики і стажування, випуску студентів, комплектування перших курсів, а також результати перевірок та педагогічного контролю навчального процесу, інспектування, атестації та акредитації університету;
 • розглядає плани та результати найбільш важливих наукових досліджень;
 • розглядає подання на преміювання співробітників університету відповідно до «Положення про порядок преміювання працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»;
 • розглядає подання на преміювання працівників університету за багаторічну й сумлінну працю та з нагоди ювілейних дат, що невнесені до «Положення про порядок преміювання працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (для жінок – 65, 70, 75, 80 років; для чоловіків – 70, 75, 80 років).

 

3.2. Вносить на розгляд вченої ради пропозиції стосовно удосконалення організації роботи університету, навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

 

3.3. Визначає пріоритетні напрямки фінансування діяльності університету.

3.4. Ректорат приймає рішення, які вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора.

3.6. Рішення ректорату обов’язкові для виконання усіма структурними підрозділами, робочими, та дорадчими органами університету.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТОРАТУ

4.1. Ректорат здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. На засіданнях ректорату головує ректор або особа, яка виконує його обов'язки. Рішення на засіданні ректорату приймаються більшістю голосів.

4.3. Ректорат збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання ректорату може бути скликане з ініціативи ректора.

4.4. Проект порядку денного кожного засідання ректорату складається помічником ректора на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право внести ректор, проректори та інші члени ректорату.

4.5. Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання ректорату та списки запрошених осіб не пізніше ніж за три дні до початку засідання доповідаються ректору його помічником.

4.6. На засіданні ректорату розглядаються питання про стан виконання попередніх рішень та доручень ректора.

4.8 Рішення ректорату, накази і розпорядження ректора університету набирають чинності з моменту прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

4.9. На засіданні ректорату ведеться протокол, оформлення якого покладається на помічника ректора. Протоколи ректорату засвідчуються помічником ректора. Витяги з протоколу надсилаються до структурних підрозділів яких вони стосуються.

4.10. Відповідальність за виконання рішень ректорату покладається на проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях.

 

Положення про ректорат Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterНЦИГU@|г^©·chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.