Оновлено
2022-08-24
14:16

РЕКТОРАТ

 

Ректорат Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є постійно діючим робочим колегіальним органом управління, який створений для координації роботи підрозділів та вирішення поточних робочих питань з метою забезпечення оперативного управління діяльністю університету, спрямованої на виконання законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради та внутрішніх нормативних і розпорядчих документів університету.

До складу Ректорату входять: ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, директор коледжу Університету, учений секретар, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, директор бібліотеки, начальник навчального відділу, начальник юридичного відділу, голова профкому університету, голова студентського парламенту, голова профкому первинної профспілкової організації студентів. На засідання Ректорату можуть бути запрошені інші посадові особи та співробітники університету, до компетенції яких належать питання, що виносяться для розгляду та обговорення на Ректораті.

 

Ректорат для виконання своїх завдань:

3.1. Розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо удосконалення організації роботи Університету, створення належних умов для реалізації освітнього процесу, здійснення наукової та виховної роботи, кадрової, фінансової, господарської та міжнародної діяльності, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, соціальних питань та культурно-масових заходів Університету;

3.2. Розробляє пропозиції щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання кафедр, підрозділів, відміни наказів та рішень посадових осіб у випадках невідповідності їх законодавчим актам, Статуту Університету, іншим нормативним актам, створення комісій з розгляду колективних скарг, розгляду та затвердження їх висновків.

3.3. Забезпечує організацію та оперативний контроль за виконанням законодавства України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку та положень Університету;

3.4. Координує роботу підрозділів Університету та забезпечує їхню взаємодію для проведення освітніх, наукових та інших заходів, які організовує чи у яких бере участь Університет;

3.5. Розглядає та вирішує перспективні та поточні питання діяльності Університету;

3.6. Розглядає подання на преміювання співробітників Університету відповідно до «Положення про порядок преміювання працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterГ6М@ЯҐ­Ыхchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.